Yhteenveto tietojen säilytyksestä

Tämä yhteenveto näyttää luokat ja käyttötarkoitukset käyttäjätietojen säilytyksestä. Joissakin kohdissa voi olla tarkempia luokkia ja käyttötarkoituksia kuin mitä tässä on lueteltu.

Sivusto

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
Säilytysaikaa ei ole määritetty

Käyttäjät

Luokka

Personopplysninger

Personopplysninger lagret om bruker på portalen


Käyttötarkoitus

Formål personopplysninger

Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, be om evaluering i etterkant og utsendelse av kursbevis. 

Säilytysaika
2 vuotta
Lainmukaisuus
Sopimus (GDPR Art. 6.1(b)) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä
Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvät syyt
Henkilötiedot, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi (GDPR Art. 9.2(e)) Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi

Kurssikategoriat

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
Säilytysaikaa ei ole määritetty

Kurssit

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
Säilytysaikaa ei ole määritetty

Aktiviteetit

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
Säilytysaikaa ei ole määritetty

Lohkot

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
Säilytysaikaa ei ole määritetty